SIS

Safety Instrumented System – Sada hardware a softwarových ovládacích prvků v bezpečnostních systémech kritických systémů. Účelem systému je při chybě bezpečné odstavení zařízení, tak aby se zabránilo jeho poškození nebo zničení. Samotné odstavení se může skládat ze složité sekvence úkonů, které musí být nezbytně dodrženy, aby nedošlo k poškození technického vybavení.

» Slovník použitých zkratek & pojmů

Tags: