DCS

Distributed Control System - Při řízení se využívají data distribuovaná v reálném čase po celém systému, bez centrálního uzlu. DCS se používají při výrobě energie, rafinaci ropy, čištění odpadních vod a zpracování v chemickém průmyslu.

» Slovník použitých zkratek & pojmů

Tags: