MTU

Master Terminal Unit

» Slovník použitých zkratek & pojmů

Tags: