Osnova témat

 • Úvodní obrázek: Vanda a Eda

  Osvětové povídky o hrách, sdílení fotek a zlobení na inter­netu pro žáky 1. až 3. třídy ZŠ. 😏 Podívejte se na vzdělá­vací cíle povídek.


  Osvětové povídky připravil:

  Logo: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

  A byly převy­právěny a odvy­sílány v Rádiu Junior,
  stanici Českého rozhlasu pro děti.


  Zóna pro žáky

  Vanda a Eda jsou souro­zenci, kteří spolu zažívají dobro­družství v Onl@jn světě. 😊 Pojď s nimi zjistit, kdo je to pan Fox a z čeho Edu bolela hlava. Otevřít povídky.


  Zóna pro lektory

  K povídkám jsme připravili i obrázkové karty s lektorskou příručkou. Díky nim si můžete o příbězích povídat bez počítače. Otevřít příručku.

  Mapa míst, odkud nám děti poslaly vzkaz, že si aktivitu prošly:


  Záštitu videokurzu udělilo:

  Logo: MŠMT

  Osvětové povídky NÚKIB podporují:

  Logo: Digikoalice vč. odkazu Logo: Rádio Junior vč. odkazu


  Osvětový materiál NÚKIB v podobě povídek, zaměřený na témata kyber­netické bez­pečnosti, který nachází ukotvení v RVP ZV a je rozšířen o meto­dickou a pod­půrnou část pro vyuču­jící.

  Recenze Kontakt

  Inkluzivní opatření v povídkách

  Povídky podléhají licenci CC:
  Licence Creative Commons