Topic outline

 • Prevence v kyber!


  Prevence v kyber! je společný projekt Ministerstva vnitra a Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci společného projektu vznikly čtyři vzdělávací videospoty. Ty se soustředí na kyber­kriminalitu, její prevenci, rizikové online hraní a digitální wellbeing. Více informací získáte v oficiální tiskové zprávě.

  • Kybernetická kriminalita


   Video se zaměřuje na kyber­kriminalitu jako komplexní problém, popisuje základní typy kybernetické kriminality, zároveň zobrazuje, jak se v posledních letech kyber­kriminalita vyvíjí a jak se běžná kriminalita přesouvá právě do online světa. Zde je třeba upozornit na to, že oficiální statistiky zachycují pouze nahlášené případy, velké množství incidentů však nahlášeno není a oběti se obávají svěřit se se svými problémy Policii ČR.

   • Zásady efektivní prevence kybernetické kriminality


    Animace se zaměřuje na efektivní způsoby prevence rizikového chování, poukazuje na to, že je důležité, aby byly preventivní aktivity přiměřeny věku a aby byly soustavné a dlouhodobé. Stejně tak upozorňuje na důležitost interaktivity vzdělávání, přičemž klíčová je především aktivita publika. K důležitým preventivním zásadám patří také orientace preventivních aktivit na znalosti, dovednosti, ale především postoje a změny chování. Stejně tak je zásadní, aby prevence cílovou skupina nestrašila!

    • Rizika spojená s online hrami


     K velmi důležitým preventivním tématům patří problematika rizikového chování v prostředí online her. Online hry s sebou totiž nesou řadu problémů. V posledních letech roste množství podvodů, které cílí právě na online hráče, animace se věnují také problematice netolismu či fyzickým problémům, které s online hraním souvisí. Stále častěji jsou také reportovány případy odcizení herních účtů, krádeže virtuálních předmětů či postav.

     • Co to je digitální wellbeing?


      Co je tzv. digitální wellbeing? Ten si můžeme představit jako vyvážený digitální životní styl a zdravé digitální návyky. V současné vysoce digitali­zované společnosti je důležité najít přirozenou rovnováhu mezi aktivním a smysluplným využíváním moderních technologií a dalšími aktivitami, které nejsou s technologiemi přímo propojeny.

      • Obsah videospotů vytvořili:

       Logo: MV ČR Logo: UPOL Logo: E-Bezpečí Logo: Prevence se musí vyplatit