Topic outline

 • Nová směrnice EU o kybernetické bezpečnosti

  „NIS2“

  platnost změn od roku 2024


  Autorem a garantem obsahu je:

  Logo: NÚKIB


  • Vítejte na webových stránkách věnovaných nově přicházející regulaci kybernetické bezpečnosti v České republice – směrnici Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii, tzv. směrnice NIS2.

   Směrnice NIS2 přináší mnoho změn v oblasti zajišťování kybernetické bezpečnosti a týká se nejen organizací, které jsou již dnes ze zákona o kybernetické bezpečnosti povinny své systémy zabezpečovat, ale i velkého množství organizací, které budou do regulace spadat nově a do dnešního dne žádné povinnosti plnit nemusely.

   V kontextu řady změn i zájmu odborné veřejnosti o toto téma NÚKIB spouští tyto webové stránky, jejichž cílem je podat přehledné a ucelené základní informace o tom, co nová směrnice NIS2 přináší, popsat největší změny stávajících požadavků a způsob, jak budou evropské požadavky promítnuty do národní legislativy.

   Vybrali jsme 10 nejzajímavějších a nejdůležitějších témat spojených s budoucí úpravou kybernetické bezpečnosti, které vám chceme formou článků představit. Zveřejněné informace budeme průběžně doplňovat a s postupem času budeme také přidávat informace o navrhovaných změnách zákona o kybernetické bezpečnosti.


   ZNĚNÍ SMĚRNICE NIS2

   EURLEX

   Bude zveřejněno na konci roku 2022.


   Text nejaktuálnější verze v tuto chvíli ještě nefinální směrnice NIS2 zde:

   NIS2


   Orientační harmonogram nové právní úpravy

   orientační harmonogram nové právní úpravy

   • Tematické okruhy


    1. Obecné informace o směrnici NIS2


    Co se zde dozvím?
    • Co směrnice přináší
    • Jaké jsou nejpodstatnější změny

    Otevřít okruh

    2. Koho se nové povinnosti týkají


    Co se zde dozvím?
    • Jaká odvětví budou regulována
    • Jaká budou kritéria pro zahrnutí organizace do regulace

    Otevřít okruh

    • 3. Rozdělení povinných organizací


     Co se zde dozvím?
     • Jaké budou kategorie regulovaných organizací

     Otevřít okruh

     4. Povinnost zavádět bezpečnostní opatření


     Co se zde dozvím?
     • Jak budou organizace zabezpečovat své služby

     Otevřít okruh

     • 5. Incidenty a způsob jejich hlášení


      Co se zde dozvím?
      • Jaké incidenty se budou hlásit

      Otevřít okruh

      • 7. Způsob kontroly plnění povinností


       Co se zde dozvím?
       • Jak bude probíhat kontrola plnění povinností

       Otevřít okruh

       8. Sankce a donucovací prostředky


       Co se zde dozvím?
       • Jaké budou sankce za neplnění požadavků

       Otevřít okruh

       • 9. Národní a mezinárodní spolupráce


        Co se zde dozvím?
        • Jak bude řešena spolupráce při zajištění kybernetické bezpečnosti v rámci České republiky
        • Jaká je podstata evropských institutů ve směrnici NIS2

        Otevřít okruh

        10. Další specifika úpravy v České republice


        Co se zde dozvím?
        • Čím je regulace kybernetické bezpečnosti v České republice specifická

        Otevřít okruh

        • Další informace o směrnici NIS2

         Záznam prezentace na téma „Směrnice NIS2 a hlavní plány její transpozice v ČR“, která byla prezentována na konferenci CyberCon 2022.


         Podrobný rozhovor na téma budoucí regulace směrnice NIS2


         Kulatý stůl: Úvod do problematiky NIS 2 - Legislativa EU zaměřená na kybernetickou bezpečnost


         ŽIVĚ: EU přitvrzuje v boji s hackery a nové podmínky není radno ignorovat. Týkají se i vás?


         NIS 2 a Bankovnictví – spolupráce ČBA, ČNB a NÚKIB (Kulatý stůl CyberBlog.cz, 11.08.2022)


         V případě, že najdete v obsahu chybu či budete mít dotaz, kontaktujte nás na adrese: regulace@nukib.cz a do předmětu uveďte "web NIS2". 


         Upozornění


         Ačkoli již byla v rámci unijního legislativního procesu nalezena předběžná shoda ohledně budoucí podoby směrnice NIS2, finální text směrnice dosud nebyl schválen a publikován v Úředním věstníku Evropské unie. Jeho výsledná podoba se tedy ještě může měnit. Informace publikované na těchto stránkách vycházejí z posledních veřejně dostupných verzí směrnice a mohou být do budoucna upraveny v závislosti na finální podobě textu.

         Prezentované informace mohou obsahovat názory a plány NÚKIB jako gestora této problematiky. V takovém případě je potřeba mít na paměti, že se při jejich tvorbě vychází z aktuálně dostupných informací a že nezbytnou součástí přijímání právních předpisů je legislativní proces, v rámci něhož může prezentovaná problematika projít změnami.

         Cílem je poskytnout základní přehled o oblasti regulace spojené se směrnicí NIS2, nikoli detailní návod na implementaci požadavků do konkrétní organizace.

         • Licence, autorství, kontakt


          Obsahovým garantem těchto webových stránek je Odbor regulace NÚKIB.

          Obsah je publikován s licencí CC:

          Mezinárodní licence Creative commons Uveďte původNepoužívejte komerčně Nezpracovávejte