Topic outline

 • Kurz pro manažery kybernetické bezpečnosti:

  „Šéfuj kyber!“

  (verze 2022–2024)


  Autorem a garantem kurzu je:

  Logo: NÚKIB

  Spustit kurz

  • Informace o kurzu


   Organizační informace


   Zjistíte více o záměru tohoto kurzu a možnostech jeho absolvování. Pokud se zaregistrujete, můžete získat i certifikát.

   Otevřít okruh

   Odborný úvod


   Ve studijním obsahu se budete setkávat se zkratkami, které si vysvětlíme. Podíváme se i na definici bezpečnosti informací.

   Otevřít okruh

   • Výkladová část kurzu


    Srozumitelný výklad § 3 až 16 Vyhlášky o kyber­netické bezpečnosti (VKB).
    Obsahuje příklady, tipy a doporu­čení.

    § 3


    Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS). Jak nastavit rozsah a cíle ISMS? A jak ISMS monitorovat a vyhodnocovat?

    Otevřít paragraf

    § 4


    Řízení aktiv. Dozvíte se, jaké typy aktiv existují, jak provádět jejich hodnocení a o možných způsobech likvidace aktiv.

    Otevřít paragraf

    • § 5


     Řízení rizik. Zjistíte, jak efektivně řídit rizika nebo proč se vytváří plán zvládání rizik a prohlá­šení o aplikova­telnosti.

     Otevřít paragraf

     § 6


     Organizační bezpečnost. K čemu slouží výbor kyber­netické bezpečnosti a jaké jsou bezpečnostní role dle VKB?

     Otevřít paragraf

     • § 7


      Bezpečnostní role. Podívejte se blíže na role dle VKB. Jaké zastávají činnosti a jaké musí splňovat kvali­fikační předpoklady?

      Otevřít paragraf

      § 8


      Řízení dodavatelů. Kdo je to významný dodavatel a provozo­vatel? A jaké jsou požadavky pro řízení dodavatelů?

      Otevřít paragraf

      • § 9


       Bezpečnost lidských zdrojů. Co je plán rozvoje bezpečnostního povědomí? K čemu takový plán slouží a na co je nutné dbát?

       Otevřít paragraf

       § 10


       Řízení provozu a komunikací. Jaký je obsah provozních pravidel a postupů přispí­vajících k bezpečnému provozu systémů?

       Otevřít paragraf

       • § 11


        Řízení změn. Dozvíte se, proč je dobré posuzovat možné dopady změn a co je to tzv. významná změna dle VKB.

        Otevřít paragraf

        § 12


        Řízení přístupů. Zjistíte, k čemu je princip need-to-know, co to znamená BYOD nebo jaké existují typy účtů.

        Otevřít paragraf

        • § 13


         Akvizice, vývoj a údržba. Jaké jsou povinnosti spojené s vývojem, akvizicí a údržbou informačního systému?

         Otevřít paragraf

         § 14


         Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů. Co je to událost, co je to incident, jak je detekovat a zvládat?

         Otevřít paragraf

         • § 15


          Řízení kontinuity činností. Proč řídíme kontinuitu činností, jaké jsou cíle kontinuity a co je nutné pro kontinuitu zajistit?

          Otevřít paragraf

          § 16


          Audit kybernetické bezpečnosti. Kdy je dle požadavků VKB nutné provádět audit? A k čemu je audit vlastně dobrý?

          Otevřít paragraf

          • Praktická část kurzu


           Interaktivní workshop


           Vyzkoušejte si splnit sérii praktických úkolů v prostředí fiktivního úřadu. V bezpečném prostředí si můžete projít celý proces zavádění ISMS.

           Otevřít workshop

           • Zpětná vazba


            Zpětná vazba


            Pokud jste si kurzem prošli, budeme rádi, pokud nám pošlete zpětnou vazbu. Zpětná vazba je zcela anonymní. Vaše postřehy a komentáře nám pomáhají kurz vylepšovat.

            Otevřít formulář

            • Jen pro registrované


             Po registraci do kurzu a složení závěrečného testu získáte certifikát absolventa.

             Kde a jak se můžu zaregistrovat?

             Pokud ještě nemáte studentský účet pro přístup do portálu a nejste do kurzu zaregistrováni, prosíme, v případě zájmu postupujte dle těchto pokynů: https://osveta.nukib.cz/mod/page/view.php?id=1834

             Závěrečný test


             18 otázek, 2 pokusy, bez časového limitu. Není čeho se obávat. Další pokyny získáte uvnitř testu.

             Otevřít test

             Certifikát absolventa


             Po úspěšném složení závěrečného testu získáte certifikát. Kde certifikát můžete najít ukazuje přiložený manuál.

             Otevřít manuál

             • Licence, autorství, kontakt


              On-line kurz připravil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
              Nabídku dalších kurzů NÚKIB si můžete prohlédnout v průvodci portálem.
              V případě potřeby nás kontaktujte e-mailem: moodle@nukib.cz
              On-line kurz je publikován s licencí CC:

              Mezinárodní licence Creative commons Uveďte původNepoužívejte komerčně Nezpracovávejte