Topic outline

 • Bezpečná školní ICT infrastruktura


  Bezpečná a kvalitní ICT infrastruktura se stává v souvislosti s rychlým a rostoucím přílivem technologií do škol zásadní a klíčovou oblastí. Statisticky se blížíme k poměru jednoho zařízení (např. počítač či tablet) na jednoho studenta. Školy začínají v současnosti stále častěji využívat digitální zdroje (digitální obsah, digitální nástroje, digitální hodnocení, administrativní aplikace apod.). To způsobuje, že se ve školských institucích, respektive v jejich datových a cloudových úložištích, začíná shromažďovat mnohem více dat a informací než v předchozích letech.

  Další výzvou pro objem dat ve školách bylo více než roční distanční vzdělávání, během kterého většina učitelů zdigitalizovala své vzdělávací zdroje. Další velké množství nových digitálních zdrojů a dat vytvořili samotní žáci a studenti. Z tohoto důvodu byla vytvořen videokurz, díky kterému si mohou ředitelé a učitelé lépe uvědomit možná rizika digitálních technologií a virtuálního prostředí a mohou tak efektivněji identifikovat kritická místa své či školní digitální infrastruktury a pomocí jednotlivých bezpečnostních a preventivních kroků tato rizika a hrozby minimalizovat.

  Cíl videokurzu


  Cílem edukačních videí jako celku je dosáhnout minimálních bezpečnostních standardů v zajištění školních infrastruktur, tak aby byli ochráněni všichni zřizovatelé, ředitelé, učitelé a tím pádem i žáci a studenti – všichni uživatelé školních sítí. Jednotlivá videa se zaměřují krok po kroku na kvalitní zabezpečení školní ICT infrastruktury a plánování i udržitelnost kyberbezpečnostní politiky, která také slouží i jako prevence a ochrana před kybernetickou kriminalitou.

  • Bezpečná školní ICT infrastruktura (1. díl)


   V první části série věnované kybernetické bezpečnosti technologií i kyberbezpečnostní politice se dozvíte, co vše patří do školní ICT infrastruktury, jak spolu jednotlivá zařízení komunikují a kde mohou vůbec vzniknout kritická místa.

   • Bezpečná školní ICT infrastruktura (2. díl)


    Druhá navazující část se zaměřuje na to, jak bezpečně nastavit všechna zařízení vstupujících do školní ICT infrastruktury. Jak vhodně zabezpečit digitální technologie a data vzniklá při distanční formě vzdělávání (při a po výuce na dálku.)

    • Plánování bezpečnostní politiky (1. díl)


     Ve třetím videu naleznete návod pro kyberbezpečnostní politiku – od plánování kyberbezpečnostní politiky – složení KB týmu, přes její efektivní prosazování ve škole až po bezpečnostní check – list i plán zvládání rizik, aby se možná rizika a hrozby dala v ICT infrastruktuře preventivně snižovat či co nejvíce eliminovat.

     • Plánování bezpečnostní politiky (2. díl)


      Čtvrté video je pokračování třetího videa se zaměřením hlavně na bezpečnostní check – list i plán zvládání rizik. Zjistíte, jak rozeznat kybernetický útok a dozvíte se základní klasifikace kybernetických incidentů.

      • Bezpečnostní ICT politika a minimalizace rizik


       V posledním pátém videu se dozvíte, proč je důležité rozeznat kybernetický útok a jak na to. Seznámíte se také se základní klasifikací kybernetických incidentů. S tím, proč je důležitý reporting a bezpečnostní audit.

       • Obsah videokurzu vytvořili:

        Logo: MV ČR Logo: NPI ČR Logo: UPOL Logo: E-Bezpečí Logo: Prevence se musí vyplatit