Tento kurz slouží pro potřeby vzdělávání příslušníků PČR.